Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Merzifon Taşhan

   Kara Mustafa Paşa külliyesine ait binalardandır. İnşa kitabesi bulunmadığından yapının kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Vakfiye kayıtlarındaki bilgiler, plan ve mimari özellikleri yapının 17. yüzyılın üçüncü çeyreğinde inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Giriş kapısı üzerindeki uçlar kavisli konsollarla çıkıntı teşkil eden cumbalar, duvarlardaki kesme taşlar arsında yer alan tuğla hatıllar 17. yy karakteristik vasıflarıdır. Merzifon Taşhan'ın gerek plan, gerekse mimari yapı açısından Osman hanları içerisinde çok önemli ve ayrı bir yere sahip olduğu söylenebilir.
    Dikdörtgen planda yapılmış olan hanın güney cephesinde yuvarlak kemerli büyük bir kapısı bulunmaktadır. İki kat halinde yapılmış olan beden duvarları etrafında sivri kemerli dükkanlar yer almaktadır. Dış duvarlarda iki kat birbirinden bütün kenarları kat eden silmeli bir filiz ile ayrılmaktadır. Birinci katı teşkil eden dükkanların üzerinde kalan duvarlarda üç sıra tuğla olup üzerlerinde sivri kemerli alınlıkları bulunmaktadır.

AMASYA_MERZIFONTASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_MERZIFONTASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_MERZIFONTASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_MERZIFONTASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_MERZIFONTASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)