Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Müdürlüğümüz


İl Müdürlüğümüz

Bakanlığımızca yapımı tamamlanan 5 katlı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanları yerleşim planı ve tahsisi 08.10.1990 tarih ve 8933 sayılı Makam Oluru ile yapılmıştır. İl Kültür Müdürlüğü ve İl Turizm Müdürlüğü ayrı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, 29.04.2003 tarihinde kabul edilen “4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” gereği Kültür ve Turizm Müdürlükleri birleştirilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Pirinççi Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresinde 5 katlı hizmet binasının 1 ve 2 nci Katlarında hizmet vermektedir.İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan 1 Arkeoloji Müzesi ve Müzeye bağlı 1 Etnografya Müzesi 1 Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi ile 1’i İl Merkezinde 6 sı İlçelerde olmak üzere toplam 7 adet Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.

 

Vizyonumuz

Somut ve somut olmayan her türlü kültür varlıkları ve değerlerinin asli özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarıldığı, ulusal ve uluslar arası alanda markaları ile ilgi gören bir kültür ve turizm şehri olmak

 

Misyonumuz

Kültür varlıkları ve turizm potansiyelini tüm paydaşları ile değerlendirmek, ihtiyaç duyulan alt yapı ve insan kaynaklarını geliştirme çalışmaları yapmak,

Kültür ve turizm varlıklarımızın tanınması ve bu sayede daha çok ziyaretçinin ilimizi ziyaret etmesi için bütün alternatif tanıtım imkânları kullanılarak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtım çalışmaları yapılarak Amasya Turizmini markalaştırmak.


Teşkilat Son.jpeg