T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AMASYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


         Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 22.10.2019 tarih ve E.868934  sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

            3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

ADI VE SOYADI

UNVANI

TELEFONU

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

Bilal EKEN

İl Müdürü

0 358 218 50 02
dahili -11

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

bilal.eken@ktb.gov.tr

Hakan KARAMAN

İl Müdür Yardımcısı

0 358 218 50 02
dahili -12

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

hakan.karaman@ktb.gov.tr

Celal ÖZDEMİR

Müze Müdürü

0 358 218 45 13

Amasya Müze Müdürlüğü

celal.ozdemir@ktb.gov.tr


YEDEK ÜYELER

ADI VE SOYADI

UNVANI

TELEFONU

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

Harun SEL

Şube Müdürü

0 358 218 50 02
dahili -14

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

harun.sel@ktb.gov.tr

Seyit Ahmet AVCI

Şube Müdürü

0 358 218 50 02
dahili -17

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

seyitahmet.avci@ktb.gov.tr

Mustafa GÜL

Kütüphane Müdürü

0 358 218 33 92

Bayezit İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

mustafa.gul@ktb.gov.tr


Telefon           : 0 358 218 50 02
Faks               : 0 358 218 33 85

E-Posta Adresi          :

iktm05@ktb.gov.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:
amasyakulturturizm@hs01.kep.tr

Adres: Pirinççi Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 05100                             

             Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü       Merkez /AMASYA