Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sultan II. Bayezid Külliyesi

     1485-1486 yılları arasındaOsmanlı Sultanı II. Bâyezid’in talimatıyla Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Külliye ilk inşa edildiğinde; imaret olarak bilinen yapı, mut’ime-hâne (yemekhane), matbah (mutfak), kiler, fırın ve ahır olmak üzere beş ayrı birimden oluşmakta iken; günümüzecami, medrese ve imaret kısımları ulaşmıştır. Ayrıca 19.yy da inşa edilen muvakkithane ile şadırvan bulunmaktadır. Şehzade Ahmet’in küçük yaşta ölen oğlu Şehzade Osman’a ait türbe yapıya sonradan eklenmiştir. Ayrıca 19.yy da inşa edilen muvakkithane ile şadırvan bulunmaktadır.

    Cami yan mekanlı ya da zaviyeli mimarinin en güzel örneklerinden biridir. Yapı ortada büyük bir kemerle ayrılan iki kare mekan ve doğu-batı yanlarında bulunan üçer kubbelerden oluşur. Kubbe içi ve pencere kemerlerinin üzeri zengin kalem işleri ile süslenmiştir. Pencere kanatları, 15. yüzyıl ahşap kündekâri tekniğinin en güzel örneklerindendir. Kuzeydeki son cemaat yeri, altı yuvarlak mermer sütun üzerine oturan beş sivri kemerin taşıdığı kubbelerle ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki pencere üstleri mavi beyaz çini panolarla süslenmiştir. Buranın iki ucunda yükselen tek şerefeli iki minareden soldakinin gövdesi dikine yivli, sağdakinin gövdesi ise zikzak taş dekorludur.

   Caminin inşaatı sırasında dikilen şadırvanın iki yanında bulunan çınar ağaçları 500 yılı aşkın bir zamandır cami bahçesine gölgesini vermektedir.

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_SULTANBAYEZIDKULLIYESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)