Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Burmalı Minare Camii

    Caminin kapısı üzerinde bulunan kemer kavisi şeklindeki kitabeden caminin iki kardeş tarafından yaptırıldığı anlaşılır. Bu kardeşler Said Ferruh’un Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vezirlerinden Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf’tur. Yapım tarihi 1242 yılıdır. Camiiye,  minarenin etrafını dolanan yivlerinden dolayı Burmalı Minare Cami denmiştir. Ayrıca camiinin solunda, sekizgen gövdeli piramidal külahlı Selçuklu kümbeti yer almaktadır. Amasya Müzesi’nde sergilenen İlhanlı nazırlarının mumyaları buradan çıkarılmıştır. 


AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE.jpg
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi, Cumudar Türbesi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BURMALIMINARE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)