Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bilmeceler

Çıt dedi çalıya düşdü. (Güneş)

Benim bir fırınım var, Dört tane ekmek alır. (Ceviz)

Gup gup hamam, guppesi tamam, Bir gelin aldım babası imam (Saat)

Yol üstüne sac koydum, Geleni gideni aç koydum. (Oruç)

Yer altında gezerim, Dünkü gelinden güzelim (Köten,pulluk)

İki elti bir boyda (Kanatlı kapı)

Buradan gittim vızınan, oniki yıldızınan Acısı suvan gibi, kendisi doğan gibi.(yıldırım)

Nar nar narladı, nar duvarda parladı, Narcı kızın gelmedi, nar duvardan inmedi.(Makas)

Uzun oluk, dibi delik (Baca)

Uzun uzun odalar, birbirini kovalar. (Tren)

Sarı öküz yattı kalkmaz, Kara öküz gitti gelmez. (Ateş)

Gelin içeride, saçı dışarıda. (Mısır)

Uzunluğu urgan gibi, genişliği yorgan gibi. (Yol)

Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, tadına doyulmaz (Uyku)

Dağdan gelir dak gibi, kolları budak gibi, eğilir su içer, bağırır oğlak gibi. (Kağnı)

İki kardeş yan yana bakar. (Maşa)

Min min ayaklı, minti kulaklı, Aalaca donlu, tokmak başlı. (Kedi)