Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kına Türküsü

Taksi gelir dura dura,
Gornasını çala çala,
Dizlerine vura vura,
Anam beni gelin mi eddin.

Hanı bu gızın anası,
Önünde mumlar yanası,
Yeşil yaprahdan gınası,
Anam beni gelin mi eddin.

Atladı geçdi eşiği,
Sufrada galdı gaşşığı,
Büyük evin yahaşığı,
Anam beni gelin mi eddin.

Duz gabını duzsuz goyan,
Anasını gızsız goyan,
Böyük evi ıssız goyan,
Anam beni gelin mi eddin.

Atımın guyruğu duğüm,
Uğrunüyüm duğüm duğüm,
Ayrılıh gunleri bugün,
Anam beni gelin mi eddin.

Çatdılar ocah daşını,
Bişirin düğün aşını,
Çağır gelsin gardaşını,
Anam beni gelin mi eddin.

Ekmek goydum dasdara,
Elimi kesdi desdere,
Mevlam sabırlar gösdere,
Anam beni gelin mi edin,

Binen atın eyisine,
İnen evin birisine,
Mekdup yazın dayısına,
Anam beni gelin mi eddin.

Baba gızın çohmuyudu,
Bir gız sana çohmuyudu,
Kör olacısa emmiler,
Hiç oğlunuz yohmuyudu.