Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yukarı (İsmail Şirvani) Türbesi

        1287/1870 yılında Şirvanlı-Zade Mehmet Rüştü Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbe kare planlıdır. Türbenin bitişiğin yine kare planlı küçük bir mescit bölümü yer almaktadır. Türbe ve mescidin beden duvarlarında moloz taş malzeme, köşelerde, kapı ve pencerelerde ise düzgün kesme taş malzeme kullanılmış olduğu görülür. Mescit, türbeye oranla daha büyük tutulmuş ve kuzey cephedeki giriş kapısının önüne dört ahşap direğin taşıdığı Bursa kemerli küçük bir revak yapılmıştır. Yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanan türbe ve mescidin üzeri birer kubbe ile örtülüdür. 
Türbe içerisinde; Rüştü Paşa’nın babası İsmail Siraceddin, kardeşleri İstanbul Kadısı Seyyid Ahmet Hulusi Siraceddin gömülü bulunmaktadır. Ayrıca türbenin dışında birde hazire bölümü yer alır. Hazire içerisinde Şirvanlı-Zadelere ait mezarlar bulunmaktadır.
       Azerbaycan’ın Şirvan bölgesinden Amasya’ya gelerek bu kutlu şehre yerleşen bir gönül insanıdır Şeyh İsmail Siraceddin Şirvanî’dir. Aynı zamanda Şeyh Şamile de hocalık yapmıştır. Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolundan olan Şeyh İsmail Siraceddin Şirvanî (1786-1848), Amasya’ya gelip yerleşen Azerî Türklerinin manevi önderlerindendir. Türbesi Amasya’nın Şamlar Mahallesinin yukarısında yüksek bir tepede yer alır. Türbenin yüksekte olması nedeniyle halk arasında buraya yukarı türbe denilmektedir. Türbenin inşa kitabesinden anlaşıldığı üzere, son dönem Osmanlı Sadrazamlarından Şirvanlı-Zade Mehmed Rüşdü Paşa tarafından 1283/1867 tarihinde yaptırılmıştır. Şirvanlı-Zade Mehmed Rüşdü Paşa, Şeyh İsmail Siraceddin’in oğludur.  
      Türbe içerisinde; Şirvanlı Şeyh İsmail Siraceddin (1786-1848) ve oğlu İstanbul Kadısı Seyyid Ahmed Hulusi Efendi ile damadı Hacı İsa Ruhi Efendi’nin mezarları yer alır. Kare planlı olan türbenin bitişiğinde yine kare planlı küçük bir mescit bölümü bulunur.
      Türbe ve mescidin beden duvarlarında moloz taş malzeme, köşelerde, kapı ve pencerelerde ise düzgün kesme taş malzeme kullanılmış olduğu görülür. Mescit, türbeye oranla daha büyük tutulmuş ve kuzey cephedeki giriş kapısının önüne dört ahşap direğin taşıdığı Bursa kemerli küçük bir revak yapılmıştır. Yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanan türbe ve mescidin üzeri birer kubbe ile örtülüdür. Türbenin dışında birde hazire bölümü yer alır.


  AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_ISMAILSIRVANITURBE
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)