Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bedesten ve Saat Kulesi


    Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1660 yılında yaptırılmıştır. Bedesten batı-doğu yönünde uzanmaktadır. Yapının büyük taç kapılı iki girişi vardır. Dört farklı yönde açılan her kapının üstü sivri bir kemerle örtülüdür. Taç kapıların iç kısımlarında sivri kemerli nişler vardır. İçerisinde her iki tarafta dükkânlar bulunur, aradaki geçit bölümünün üstü açıktır. Duvarları kesme taş olup, üst kısımdaki silmelerle saçak kısmına varılır. Yapının cephelerindeki sütunların kısmen taşıyıcı özellikleri vardır. Bedesten de bulunan bazı dükkânların üst kısmı, sivri kemerlidir. Yapının doğusunda daire şeklinde saat kulesi vardır. Saat Kulesi kesme taştan yapılmıştır. Saat kadranının alt kısmında minare şerefesini andırır bir kısım bulunur. Korkuluğu demirden yapılmıştır. Saatin üzerinde aralıklı iki kat silme yer alır ve şerefeden sonraki bu kısım kare planlı olup, üzeri piramidal çatı ile örtülüdür. Saat kadranı silme ile şerefe arasındadır. Saat kulesi Bedestenin genel bir onarımının yapıldığı 1900 yılında Yanyalı Mustafa Paşa’nın oğlu Ali Rıza Bey tarafından yaptırılmıştır. Fakat saat kulesi zaman içinde yıkıldığından bu kule daha sonraki bir zamanda tekrar yapılmıştır.

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_BEDESTENVESAATKULESI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)