Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çelebi Sultan Mehmet (Medrese Önü) Camii

        Cumhuriyet Caddesinde, Çelebi Mehmet Medresesinin güneyinde yer alan Cami, uzunlamasına dikdörtgen planlı, ahşap tavanlıdır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı olan caminin üst örtüsünü iç mekanda iki sıra halinde konulmuş ahşap direkler taşımaktadır. Direklerin üzerindeki kalın ağaç kirişler bütün tavanı mihraba dikey olarak üç sahına ayırmaktadır. Caminin biri kuzeyde diğeri doğu ve batıda olmak üzere üç kapısı bulunmaktadır. Ana kapı kuzeydeki olup doğu ve batıdaki kapılar sonradan açılmıştır. Doğudaki kapıya çift kanatlı ve ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olan kanatlar takılmıştır. Ana kapının üzerinde tek satırlık girift sülüs yapım yazıtı görülmektedir. Caminin bütün tavanı kalem işi süsleme ile süslüyken yapılan onarımlarda tavan değiştirildiğinden yalnızca eski kirişler üzerinde pek az süsleme kalmıştır. Yarım silindirik mihrap nişi zeminden 50 cm yukarıdan başlamakta ve üst kısmı kademeli mukarnaslarla daralarak sivrilmektedir. Mihrabın bütün etrafını biri dar diğeri geniş iki yazıt bordürü (Ayet-el Kürsi) çevirmektedir. Son cemaat yeri sonradan eklenmiştir.


AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_CELEBIMEHMETCAMI
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)