Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Amasya Taşhan

     2012 yılı sonunda restorasyonu tamamlanan han, 1699 yılında Mutasarrıf Rahtuvan Hacı Mehmet Paşa tarafından Mimar Mehmet Kalfa’ya yaptırılmıştır. Dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturan ana giriş kapısı üzerinde ince uzun bir dikdörtgen içerisinde hanın kitabesi yer alır. Kitabenin ortasında ve kapı kemerinin kilit taşında birer rozet motifi görülmektedir. Kapının her iki yanına dükkanlar sıralanmıştır. Kapıdan girildiğinde etrafı farklı mekanlarla çevrelenmiş geniş bir avlu bulunur. İki katlı hanın ikinci katı bu avlunun kemerleri üzerine oturtulmuştur. İkinci katı oldukça bakımsız halde olan hanın çevresinde bugün de işleyen dükkanlar bulmak mümkündür. 

AMASYA_TASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_TASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_TASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_TASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)

AMASYA_TASHAN
(Fotoğraf: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)