Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bandrol

 
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Telif Hakları Genel Müdürlüğü


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 nci maddesi ile "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı maddesinde; bandrol satışının meslek birlikleri veya federasyonlar aracılığı ile yapılabilmesi öngörülmüştür. Söz konusu hükümler çerçevesinde halihazırda İstanbul ve Ankara illerinde yürütülen uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılarak tüm illerimiz bakımından bandrol satışlarının "YAYFED- Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu" tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu kapsamda, 14 Temmuz 2012 tarihi itibariyle  ülke genelinde geçerli olmak üzere süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol satışları, "Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun İstanbul ve Ankara şubeleri" tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, 14 Temmuz 2012 tarihinden itibaren bandrol başvurusunda bulunmak isteyenlerin; bandrol otomasyon sistemi (TEHAKSİS) aracılığıyla internet üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirmelerini takiben bandrol başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeleri posta yoluyla veya şahsen YAYFED İstanbul veya Ankara Şubesine iletmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, 14 Temmuz 2012 tarihinden önce TEHAKSİS aracılığıyla internet üzerinden başvurusu yapılmış ancak henüz bandrol satış işlemi tamamlanmamış bandrol talepleri bakımından ise bandrol satış işlemlerinin ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.