Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifika

 

 

K.T.B.
SERTİFİKA TALEBİ

 

(Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar, Kurumlar)

 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 18.4.2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca sertifika alınması zorunludur. Sisteme Giriş 01.01.2018 tarihinden itibaren E-devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

www.online.telifhaklari.gov.tradresinden sırası ile

E-Belge Sistemi ve Girişe Tıkla (E-Devlet Kapısına Yönlendirilecektir.)

E- Devlet Kapısından

T.C No ve Şifre ile giriş yapıldıktan sonra İşletmenizin tanımlanması (Gerçek Kişi-Tüzel-Dernek-Kamu vb.) İstenilen belgeleri sisteme taratıp girdikten sonra başvuru onaylanır. Onaylandıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sistemine düşecektir.

-Taranan ve sisteme girilen belgelerin asılları elden veya posta yolu ile Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Çıkacak Belgeler (İşletme Durumuna Göre Değişebilir)

1. Dilekçe

2. İş yeri Açma Ruhsatı

3. Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi

İlgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

5. Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi

6. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

7. İmza Sirküsü

8. Banka Dekontu

 

 

30 Dakika