Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bayezıt İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü


Bugün kütüphanecilik hizmeti verilen medrese binası Sultan II. Bayezid’ın emriyle oğlu Şehzade Ahmet tarafından 1485-91 yılları arasında yaptırılmıştır..İlimizde ki medreselerin en büyüğü anlamına gelen Medrese-i Sultaniye veya Sultaniye Medresesi adı altında uzun yıllar hizmet vermiştir.İlk Müderrisi Şeyhülislam Zembillizade Ali Efendi’dir. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün emriyle 1922 yılında ilimizde bulunan yazılı ve basılı eserlerle birlikte, arkeolojik ve etnografik eserlerde bu binada toplatılarak, kütüphanecilik ve müzecilik hizmetlerinin temeli atılmıştır.Daha sonra fiziki yetersizlik nedeniyle arkeolojik ve etnografik eserler buradan çıkarılarak, bina tamamen kütüphanecilik hizmetlerine tahsis edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Tevhid -i Tedrisat Kanunun çıkarılması ile birlikte ilimizde bulunan Tekke, Türbe, Zaviye ve Medrese gibi yerlerin kapanmasıyla buralarda bulunan eserler Sultan II. Bayezit Külliyesindeki medrese binasında toplanmış ve Cumhuriyet döneminde ki kütüphanecilik hizmetleri ilk defa bu binada başlamıştır. 18.06.1922 yılından itibaren umumi kütüphane olarak hizmet vermekte iken, 1960 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ nün kurulması ile “Halk Kütüphanesi” adını almıştır.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu bina Bakanlar Kurulu kararı ile 1965 yılında 25 yıllığına Kütüphaneye tahsis edilmiştir. O günden beri aynı bina da hizmet veren Kütüphanemizdebugün yazma eserler, çocuk bölümü, halk bölümü ve Internet Erişim Merkezi ve İnternet Evi olarak hizmet vermektedir.

Kütüphanemizde ayrıca “Engelsiz Kütüphaneler Projesi” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gönderilen (Görme Engelliler) için özel donanımlı 4 adet bilgisayar ve buna ait kabartma yazıları yapabilen yazıcı ile ses kayıt kabini bulunmakta ve engelli okuyucularımıza hizmet vermektedir.Ktb-1.jpg

Ktb-2.jpg

Ktb-3.jpg

Ktb-4.jpg

Ktb-5.jpg

Ktb-6.jpg

Ktb-7.jpg